Indústria

Netejem tot tipu de xemeneies de qualsevol residu, calderes industrials, humificadors, torres de refrigeració, extraccions de pintura i tot tipus de xemeneies.

Tenim pla de prevenció de riscos i pla d'higiene laboral

Disposem de formació per manteniment higienico-sanitari en instalacions d'alt risc en front de la legionela i registre sanitari per fer desinfeccions.

 

 


 

 

 

Escuraxemeneies Molist